آسانسور بیمارستانی
 


 LEHY – IIB
)آسانسور تخت بر ( :

يکی از شاهکارهای صنعت آسانسور ( بی شک ) آسانسور LEHY – IIB بوده که بطور خاص برای آسانسورهای تخت بر در بيمارستانها طراحی شده است.

در طراحی اين آسانسور، علاوه بر دکوراسيون قابل تمجيد آن به کيفيت و کارآئی بالا آن نيز مورد توجه قرار گرفته است. سه تکنيک اصلی اين آسانسور بشرح زير ميباشد :


1- موتورگيرلس ( بدون گيربکس ) :

تکنولوژی کشش بدون گيربکس ( PM ) با استفاده از موتورهای گيرلس از نوع مغناطيس دائم با فرکانس متغيير (PMSM) نسبت به موتورگيربکس، دارای مزيتهائی از جمله : کاهش سر و صدای ناشی از موتورهای دارای گيربکس به ميزان 10 db و حذف لرزش و تکانهای معمول در آسانسورهای نسل گذشته.


2- سيستم کنترل دور VVVF :

تکنولوژی تنظيم سرعت ( VVVF )، عامل مؤثری در حذف شوکهای ناشی از توقف و حرکت اوّليه، روانی حرکت، افزايش و کاهش تدريجی سرعت آسانسور و کاهش مصرف انرژی حدود 30 تا 50% ميباشد.

3- صرفه جوئی در ابعاد موتورخانه آسانسور :

افزايش بهره وری بيشتر در فضا ( تا حدود 30% نسبت به آسانسورهای دارای گيربکس ) دقت و بازده بالا ( 8192 پالس ) از جمله مزايای موتورگيرلس ميباشد.

علاوه بر مزايای فوق، اين آسانسورها از قابليتهای منحصر به فردی نيز برخوردار است.

تکنولوژی باز خورد انرژی، تکنولوژی کنترل شبکه توزيع داده های ميکروپروسسوری، تکنولوژی کنترل درب هوشمند، تکنولوژی مديريت کنترل گروه A1 ، تکنولوژی آسانسور با سرعت بالا از جمله اين مزايا ميباشد.

در توليد اين آسانسورها ( بمنظور تضمين کيفيت آن ) از ماشين آلات پيشرفته بين المللی مانند : روبات حوشکاری ليزری، ساخت فوری قطعات صفحه های فلزی روی خط مونتاژ و دستگاه کنترل ديجيتال با دقت بالا استفاده ميشود.