بازرگانی و فروش
 


ميتسوبيشی همواره اهميت ويژه ای را به توسعه تکنولوژی حفاظت و نگهداری اختصاص ميدهد.اين امر با اطلاع از


ويژگيهای محيط کار و با استفاده از روشهای خاص و ابزارهای پيشرفته و کامپيوتر انجام پذيرفته،به علاوه با روشهای


نگهداری تخصصی ما، محصولات شما را طی دوره های تعريف شده، تشخيص و بازرسی نموده و طرح نگهداری هر 


پروژه ای را بطور جداگانه و براساس شرايط عملکرد آن محصول به مشتريان خود ارائه نموده و در مقابل مشکلات 


احتمالی ازدستگاهها محافظت و زمان کارکرد آنرا افزايش داده و در صورت لزوم قطعات نو را جايگزين قطعه فرسوده


خواهد نمود.