شرکت ميتسوبيشی
شرکت ميتسوبيشی ( شانگهای) با مسئوليت محدود، در سال 1987 با سرمايه گذاری شرکت ميتسوبيشی الکتريک ژاپن و با هدف ارائه و بکارگيری از پيشرفته ترين فناوری جهانی در زمينه عرضة انواع آسانسور و پله برقی و پياده رو متحرک در شانگهای چين تأسيس گرديد.

از جمله اهداف اين شرکت ( علاوه بر استفاده از پيشرفته ترين تکنولوژی روز جهان ) ايجاد فضای هماهنگ در پاسخ به نيازهای مشتريان خود، تطبيق محصولات خود با استانداردهای جهانی و بالا بردن سطح کيفيت با اعمال مديريت عالی ميباشد.

شرکت ميتسوبيشی تحت رهبری صحيح هيئت مديره خود با استفاده از فرصتهای موجود در بازار با پيگيری يک هدف مدبّرانه و طی سالها ممارست و با توسعة همه جانبه در کلية خطوط توليد، مؤفق گرديد بالاترين بازده ساليانه را در بازار جهانی داشته باشد.

ميتسوبيشی با ابتکار يک راهکار خدماتی مؤثر برای هر چه بيشتر رقابتی کردن محصولات خود و بمنظور بالا بردن احساس امنيت و اعتماد و رضايتمندی در مشتريان خود مؤفق به اعمال روشهای علمی و فناوری پيشرفته در امر ارائه خدمات پس از فروش و پشتيبانی يدکی محصولات خود گرديده است.

ميتسوبيشی با ايجاد يک هسته مديريت عالی ( به جهت بهبود هرچه بيشتر توليدات خود ) دارای يک شبکه اطلاعاتی هماهنگ و يکپارچه، که با تلاش شبانه روزی مؤفق به افزايش کيفيت محصولات خود در بالاترين سطوح گرديده است.

استفاده از موتورگيرلس ( مغناطيس دائم PMSM ) در آسانسورها، استفاده از سيستم کنترل محرّکه VVVF که در سرعتهای بالا امکان کنترل دقيق آنرا محقق ميسازد، حذف موتورخانه در سيستم MRL که در مجموع عامل صرفه جوئی در مصرف انرژی، کاهش سر و صدا و حرکت آسانسور ميشود، از دستاوردهای مهّم ميتسوبيشی در صنعت آسانسور، در دنيا ميباشد.