پیاده رو متحرک
 


Series C

حرکت روی پياده رو محترک سری C ميتسوبيشی به مسافران اين احساس را ميدهد که ضمن حرکت در يک تونل زمانی، آرامش را تجربه میکنند.

پياده رو متحرک ميتسوبيشی به محافظهای امينتی مختلفی مجهز شده است. از جمله : سيستم الکتريکی کاملا" کامپيوتری آن ميتوانند در صورت غيرعادی بودن عملکرد، به سرعت نيروی برق را قطع کرده و دستگاه را متوقف کند..ساختار کاهنده صدای سيستم، راحتی و آرامش را برای مسافران در حين حرکت فراهم ميکند.

پياده رو متحرک ميتسوبيشی نه تنها در تکنولوژی پيشرفته است بلکه در ظاهر نيز زيباست.نرده شيشه ای مقاوم با نور پردازی ملايم زير دستگيره موجب ميشود تا شما از يک دنيای رنگی و شگفت انگيز لذت ببريد و زيبايی و اصالت را ضمن آرامش تجربه کنيد.

صرفه جوئی در انرژی، امنيت در حرکت، ايمنی در سيستم، کيفيت و طول عمر قطعات از شاخصه های پياده رو متحرک ميتسوبيشی ميباشد.